7 čuda komunizma1. Svako je bio zaposlen

2. Iako je svako bio zaposlen niko nije ništa radio

3. Iako niko nije ništa nije radio, sve planove smo ispunili bar 100%

4. Iako je plan ispunjen preko 100% radnje su bile prazne

5. Iako su radnje bile prazne svi su sve imali

6. Iako je svako imao sve, svi su krali

7. Iako su svi krali nikad ništa nije falilo