Jebi i prolazi


Uputili se Mujo i Haso šumskom stazom. Kad zađose malo dublje u šumu, a Mujo će Hasi:
 - "Jel‘ bolan Haso, možeš li ti ono debelo drvo rukama opasat‘ al da sastaviš ruke iza?"
 - "Čuj, mogu li? Pa normalno da mogu!"
 - "Haj‘ u sto maraka da ne možeš?"
 - "Haj‘ Mujo, u stoju!"

I tako oklade se oni. Haso opaše drvo, stvarno ruke sastavi iza, a Mujo mu brzo zaveza ruke, skide mu gaće, izjeba ga i ode. 

Osta on onako gologuz zavezan za drvo, kad naiđe neki šumar i upita Hasu:
 - "Šta bi s tobom, jarane?"
 - "Ma, šuti, uputim se ja sa najboljim prijateljom kroz šumu i sve bi dobro dok nismo stigli do ovog drveta, on me zaveza, skide gaće, izjeba me i ode! 

Haj‘ba, jarane, odveži me!"

Okrenu se šumar lijevo, pa desno, vidi nema nikoga, skide gaće, naguzi i on Hasu i ode.

Nije prošlo po sata, naiđe drugi šumar i veli:
 - "Šta se, jarane, to s tobom desilo?"
 - "Ma, šuti, uputim se ja sa najboljim prijateljem...i još dođe jedan šumar pa me i on izjeba. 

Haj ba, odveži me!"
Okrenu se i ovaj šumar lijevo, pa desno, skide gaće pa ga i on naguzi.

Poslije desetak minuta naiđe neki putnik namjernik, pogleda Hasu onako gologuzog i upita ga:
 - "Šta to tebi....?"
 - "Ma, šuti bolan šta da ti govorim, 

Jebi i prolazi!"