Peter Cech → Darth Vader


Kako je Peter Cech krenio u budućnosti mogao bi vrlo brzo (možda još i ove 2012) postati Darth Vader