Generacijski jaz

Naša djeca nikada neće shvatiti vezu između ova dva predmeta!