Komunizam & Kapitalizam - humor ili stvarnost


U komunizmu su lopovi krali toalet papir, sapun, olovke, šrafove .....
U kapitalizmu lopovi kradu tvornice toalet papira, sapuna, olovaka....

U komunizmu su radnicu dobijali viškove. U kapitalizmu su radnici višak.

U komunizmu je puno ljudi kralo malo. U kapitalizmu malo ljudi krade puno.

U komunizmu smo po mišljenje morali ići u Beograd .
U kapitalizmu po mišljenje moramo ići u Brisel.

U komunizmu se radilo malo i još su radnike nazivali herojima rada.
U kapitalizmu se radi puno i još te nazivaju neradnikom, lenštinom, parazitom.

U komunizmu nije bilo slobode izbora, ljudi su se bojali partije.
U kapitalizmu postoji sloboda i mnogo više izbora: ne moraš se bojati samo partije, možeš se bojati i za svoje radno mesto, hoće li se rate kredita dizati, kako ćeš otplaćivati kredit ako se razboliš, hoćeš li moći platiti lečenje ako se razboliš, možeš li priuštiti deci školovanje, hoće li te optužiti za naconalizam, netrpeljivost, netoleranciju....

Dakle ima puno više izbora, a i dolaskom kapitalizma došla je i sloboda.

Konačno ste SLOBODNI, SLOBODNI, SLOBODNI!
Evo odmah uzmite svoje radne knjižice i slobodni ste!